Mislighold av forbrukslån går ned

Ved utgangen av 2013 hadde vi her på berget en samlet forbruksgjeld på 67,7 milliarder kroner og dette er det høyeste nivået vi noen gang har vært på. Mange er bekymret for denne utviklingen, men paradoksalt nok er andelen av misligholdte lån lavere nå i forhold til det totale utlånsvolumet enn for 10 år siden. Nå er andelen på 4,5% mot 6,5% i 2003, og dette er naturligvis positivt. Tallene er hentet i en artikkel fra NewsWire.no.

Tallene bevitner om en positiv utvikling som forteller om at nordmenn i større grad nå evner til å innfri sin forbruksgjeld, men det er flere elementer som spiller inn på dette og ikke bare at vi har blitt dyktigere økonomisk.

Antallet forbrukslån som tilbys fra forskjellige aktører er stort og det finnes et bredt sortiment med tjenester som står parat for å tilby kundene de gunstigste lånene.

Men selv om disse tjenestene er mer synlige enn noen gang er det altså positive tendenser når det kommer til nedbetaling av lånene igjen, og mye av dette skal faktisk bankene ha æren for. Det har blitt satt strengere krav til kredittsjekker i løpet av de siste årene og dette har ført til at man har klart å luke ut mange risikokunder fra låneporteføljene, og dette er naturligvis meget positivt. En større selektiv bevissthet hvor 'dårlige' betalere ikke får tilgang til disse lånene har ført til at tallene har hatt en positiv utvikling de siste 10 årene.

Naturligvis skal også kundene ha sin del av æren for dette, for det å misligholde lån kan være alvorlig for ens private økonomi, og dette er det veldig få som er interessert. Når man vet at verstingene er luket ut vil de som faktisk får slike lån være bedre skikket til å betale tilbake, og det er blant annet dette som slår ut i riktig retning.

Det er også mange som refinansierer denne gjelden og baker den inn i boliglånet ettersom dette er noe bankene har blitt mer velvillig innstilt til, og dette er en grei måte for kunden å få kontroll over økonomien på – selv om lånet i utgangspunktet blir dyrt.

Hva sier så disse tallene oss utover det som allerede er nevnt: jo, at forbrukslånene for det første ikke er så 'farlig' som mange hevder, men også at lånene har blitt billigere. De har fått gunstigere rente den siste tiden og dette kan skyldes at kundene som får lånene er mer stabile betalere og tryggere kunder. Vi får se hvilken utvikling dette tar om og når det nye gjeldsregisteret er på plass.

Dette gjeldsregisteret er ment å gi bankene et langt bedre vurderingsgrunnlag over hvem som faktisk kan få lån, og her vil en persons totale gjeldssituasjon komme frem. Dermed vil det etter alle solemerker bli enda vanskeligere å få forbrukslån og kredittkort hvis du ikke har gode nok økonomiske forutsetninger for det.

Datatilsynet er naturligvis skeptisk til oppbevaring av slike opplysninger, og påpeker at det vil gagne svært få i forhold til det inngrepet i personvernet som det faktisk er. Både banker og politikere virker imidlertid å være fast bestemt på å gjennomføre og realisere dette registeret, og det er nok ingen tvil om at dette vil ha en god innvirkning på den videre utviklingen i forbrukslånmarkedet.